Rejestracja
22 831-07-21

Rehabilitacja
+48 501 063 882
Stomatologia
22 831-88-94

Rehabilitacja

Rehabilitacja jest procesem kompleksowym, który realizowany profesjonalnie prowadzi do odzyskania w możliwym zakresie utraconej sprawności oraz komfortu życia

Poradnia Rehabilitacyjna

Lek.med. Aleksander Raczkowski – specjalista rehabilitacji medycznej

W naszej placówce możliwe jest szybkie rozpoczęcie przepisanej przez lekarza fizjoterapii.

Pracownia Fizjoterapii

Pracownia fizjoterapii czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00
Świadczymy usługi rehabilitacyjne w ramach kontraktu z NFZ w warunkach ambulatoryjnych i domowych nieodpłatnie.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Dodatkowe zabiegi można wykonać odpłatnie.

W naszej placówce świadczymy zabiegi z zakresu fizjoterapii :

KINEZYTERAPIA
– Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone
indywidualnie przez terapeutę
– Ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne
– Wyciągi
– Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne
– Praca indywidualna z pacjentem według nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych (mobilizacje i manipulacje)

FIZYKOTERAPIA
– Elektroterapia: elektrostymulacja, jonoforezy, galwanizacja, prądy
diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS
– Ultradźwięki, ultrafonoforeza
– Światłolecznictwo: SOLLUX, laseroterapia punktowa
– Pole magnetyczne niskich częstotliwości (Magnetronik)
– Krioterapia miejscowa – azot

MASAŻ
– klasyczny, (całkowity, częściowy)
– limfatyczny, (całkowity, częściowy)

Celem zabiegów jest działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne , stymulujące i tonizujące.
Fizykoterapia reguluje zaburzenia układu nerwowego , poprawia ukrwienie tkanek.

Zapewniamy również kompleksową rehabilitację leczniczą w warunkach domowych pacjentom, którzy z uwagi na duży stopień niesprawności nie mogą dotrzeć do naszej przychodni, a wymagają ciągłej i długotrwałej rehabilitacji.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Mamy zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

Zabiegi rehabilitacyjne wykonują doświadczeni fizjoterapeuci:

  • Jakub Łyżwiński – kierownik rehabilitacji
  • Urszula Paziewska
  • Paulina Mańkowska
  • Marcin Pakulski
  • Zuzanna Pieczonka
  • Ewa Strawska

Wszyscy posiadają tytuł magistra fizjoterapii i nadal pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnych specjalistycznych kursach. Pacjenci darzą ich ogromnym szacunkiem i zaufaniem nie tylko ze względu na profesjonalizm, ale również dlatego, że są pogodni, życzliwi i empatyczni oraz elastyczni w pracy z pacjentem.