Rejestracja
22 831-07-21

Rehabilitacja
+48 501 063 882
Stomatologia
22 831-88-94

Rehabilitacja

lek.med. Aleksander Raczkowski – specjalista rehabilitacji

Rehabilitacja jest procesem przywracania sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej (także zawodowej), utraconej wskutek schorzeń i urazów, przez stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych.
W naszej placówce oferujemy Państwu następujące działania usprawniające.

KINEZYTERAPIA
– Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone
indywidualnie przez terapeutę
– Ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne
– Wyciągi
– Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne
– Praca indywidualna z pacjentem według nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych (mobilizacje i manipulacje)

FIZYKOTERAPIA
– Elektroterapia: elektrostymulacja, jonoforezy, galwanizacja, prądy
diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS
– Ultradźwięki, ultrafonoforeza
– Światłolecznictwo: SOLLUX, laseroterapia punktowa
– Pole magnetyczne niskich częstotliwości (Magnetronik)
– Pole elektromagnetyczne wysokich częstotliwości (Terapuls)
– Krioterapia miejscowa – azot

MASAŻ
– klasyczny, (całkowity, częściowy)
– limfatyczny, (całkowity, częściowy)

Zapewniamy również kompleksową rehabilitację leczniczą w warunkach domowych pacjentom, którzy z uwagi na duży stopień niesprawności nie mogą dotrzeć do naszej przychodni, a wymagają ciągłej i długotrwałej rehabilitacji.
Do nich należą osoby:
• z dysfunkcją w następstwie uszkodzenia i schorzeń OUN i obwodowego układu nerwowego:
– pacjenci po urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego z porażeniami i niedowładami,
– pacjenci z niedowładem połowiczym po udarach mózgu czy urazach czaszkowo-mózgowych,
– chorzy z postępującym zanikiem mięśni,
– chorzy z SM,
• z dysfunkcją będącą następstwem zmian pourazowych narządu ruchu , chorób reumatologicznych

Mamy zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

Zabiegi rehabilitacyjne wykonują doświadczeni fizjoterapeuci:

  • Wioletta Figarska – kierownik rehabilitacji
  • Katarzyna Sobieraj
  • Ewa Strawska
  • Kamil Malesa
  • Jakub Łyżwiński
  • Tomasz Makuch

Wszyscy posiadają tytuł magistra fizjoterapii i nadal pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnych specjalistycznych kursach. Pacjenci darzą ich ogromnym szacunkiem i zaufaniem nie tylko ze względu  na profesjonalizm, ale również dlatego, że są pogodni, życzliwi i empatyczni oraz elastyczni w pracy z pacjentem.