Rejestracja
22 831-07-21

Rehabilitacja
+48 501 063 882
Stomatologia
22 831-88-94

Diagnostyka

PUNKT POBRAŃ
LABORATORYJNE BADANIA KRWI:
– hematologia i koagulogi
– badania serologiczne
– diagnostyka chorób tarczycy
– hormony
– markery nowotworowe
– diagnostyka cukrzycy
– diagnostyka infekcji
– alergeny
– biochemia

LABORATORYJNE BADANIA MOCZU:
– ogólne badania moczu
– badania bakteriologiczne
– mocz dobowe wydalanie pierwiastków

LABORATORYJNE BADANIA KAŁU:
– badania ogólne
– badania na pasożyty

Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00

GABINET ZABIEGOWY:
– EKG spoczynkowe
– Iniekcje: śródskórne, podskórne, domięśniowe, dożylne
– Pomiary ciśnienia
– Pomiary glukozy
– Szczepienia p/WZW i p/grypie

Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00