Rejestracja
22 831-07-21

Rehabilitacja
+48 501 063 882
Stomatologia
22 831-88-94

Informacje dla pacjentów

Zapisy pacjentów do lekarzy na wizyty osobiście jak i e-wizyty odbywają się telefonicznie: 22 831 07 21.

W sytuacji zagrożenia koronawirusem SarsCoV2 ustala się następujące zasady dla pacjentów:

 1. Każda wizyta w poradni musi być wcześniej ustalona telefonicznie z personelem.

 2. Po wejściu do przychodni pacjent oczekuje na kontakt pracownika nie przekraczając linii wyznaczonej przez czerwone krzesła.

 3. Pacjenci zgłaszają się punktualnie na wyznaczoną godzinę. W przypadku spóźnień personel może odmówić udzielenia świadczenia.

 4. Pacjenci podlegają ogólnie przyjętym procedurom zachowania reżimu sanitarnego (noszenie masek, zachowanie dystansu między osobami – 1,5 m, mycie i dezynfekcja rąk, nieprzynoszenie zbędnych rzeczy, niekorzystanie z telefonów komórkowych na terenie przychodni).

 5. Każdy pacjent zobowiązany jest do wypełnienia przedstawionej mu ankiety.

 6. Tymczasowo została zlikwidowana szatnia oraz szafki dla pacjentów. Odzież wierzchnią pozostawiamy na wieszakach przy wejściu do przychodni.

 7. Jednorazowo na terenie przychodni może przebywać do 12 pacjentów.

 8. Na terenie przychodni mogą przebywać tylko pacjenci bez osób towarzyszących (wyjątki stanowią przypadki uzgodnione z personelem).

 9. Pomiędzy osobami musi zostać zachowana odległość min. 1,5 metra.

 10. Pacjenci stosują się do poleceń personelu.

 11. Niedostosowanie się do powyższych zasad może skutkować odmową udzielenia świadczenia.
 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Aby korzystać z porad lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, złóż deklarację wyboru do wybranego przez ciebie lekarza, w wybranej przychodni. Masz prawo nie częściej niż 3 razy w roku kalendarzowym bezpłatnie zmienić deklarację wyboru lekarza.

Dodatkowa zmiana deklaracji wyboru lekarza jest również bezpłatna wtedy gdy:

– przeprowadziłeś się,
– wybrany przez ciebie lekarz POZ przestał pracować,
– z innych przyczyn, które powstały po stronie lekarza lub przychodni.

Jeśli jesteś, np. na wakacjach lub w delegacji, możesz skorzystać w miejscu swojego pobytu z porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli:

– nagle zachorowałeś,
– twój stan zdrowia nagle się pogorszył.