Rejestracja
22 831-07-21

Rehabilitacja
+48 501 063 882
Stomatologia
22 831-88-94

Specjalistyka

W ramach podpisanej z NFZ umowy zapewniamy Państwu konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu:

NEUROLOGII

– dr n. med. Danuta Milewska

REUMATOLOGII – dr n. med. Robert Rupiński

REHABILITACJI – lek.med. Aleksander Raczkowski – specjalista rehabilitacji
Wizyty w ramach NFZ i wizyty prywatne.

GERIATRII – dr n. med. Maciej Grodzicki
Poradnia czynna od godz. 17:30 do 20:00
Wizyta trwa ok. 1 godz. Cena 180 zł.

Czym jest GERIATRIA?

Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się fizjologicznymi i patologicznymi aspektami starzenia się człowieka oraz problemami klinicznymi starszego wieku.
Starzenie się jest to normalny, długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, zachodzący w rozwoju organizmów, także człowieka. Procesy starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają się z upływem czasu. Starzenie się jako proces dynamiczny, progresywny przebiega jednokierunkowo bez możliwości cofnięcia upływającego czasu.
Za początek starości przyjmuje się umownie 60 rok życia (wg Światowej Organizacji Zdrowia- WHO) lub 65 rok życia. Ludzie starzy nie stanowią jednolitej grupy, zarówno pod względem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, jak i pod względem sytuacji życiowej, ekonomicznej i społecznej. Uzasadnia to podział starości na podokresy:
– starość wczesną (wiek podeszły) między 60 a 74 rokiem życia
– starość późną, między 75 a 89 rokiem życia
– starość bardzo późną (okres długowieczności) powyżej 90 roku życia.
Pod względem jakościowym starzenie, które przebiega jako proces fizjologiczny, bez powikłań chorobowych określa się jako starzenie prawidłowe. Niestety, najczęściej starzenie zostaje powikłane lub przyspieszone przez przewlekłe procesy chorobowe i mówimy wówczas o starzeniu patologicznym.
Poza ogólną znajomością geriatrii przez wszystkich lekarzy potrzebna jest kadra wyspecjalizowanych lekarzy geriatrów, którzy uzyskują znajomość problemów osób starszych. Lekarze geriatrzy mogą pełnić rolę konsultantów dla lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalności, a także prowadzić poradnie geriatryczne i oddziały geriatryczne szpitali.
Całościowa ocena problemów osoby w podeszłym wieku uwzględnia zaawansowanie i przebieg procesu starzenia, stan zdrowia, warunki życiowe i rodzinne, problemy społeczne i psychologiczne oraz subiektywne potrzeby. Konsekwencją starzenia jest degradacja sprawności funkcjonalnej, przy czym szczególnie podkreśla się znaczenie osłabienia zdolności naprawczych i przystosowawczych. Trudności z utrzymaniem homeostazy, spadek naturalnej odporności oraz kumulacja podczas życia osobniczego wpływu różnych szkodliwych czynników przyczyniają się do bardzo wysokiej chorobowości w późniejszym okresie życia. Lekarze geriatrzy zajmujący się osobami w starszym wieku mają holistyczne podejście do oceny swoich pacjentów.

Zapisy do lekarzy specjalistów osobiście w rejestracji Przychodni lub telefonicznie w godz. 08:00 – 19:00 tel.: 22 831-07-21