Rejestracja
22 831-07-21

Rehabilitacja
+48 501 063 882
Stomatologia
22 831-88-94

Podstawowa Opieka Zdrowotna


POZ – świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla pacjentów ubezpieczonych, którzy wybrali lekarza i pielęgniarkę w naszej placówce, są bezpłatne.

W naszej przychodni przyjmują lekarze POZ z drugim stopniem specjalizacji z chorób wewnętrznych. Są to specjaliści bardzo dobrze przygotowani do swoich zadań.

Na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia POZ są wykonywane w ramach:

  • działań lekarza POZ (rodzinnego)
  • działań pielęgniarki POZ

Do świadczeń POZ należą działania związane w szczególności z:

  • badaniami i poradami lekarskimi
  • diagnostyką i leczeniem
  • kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej
  • szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień
  • opieką nad niepełnosprawnymi
  • promocją zdrowia i profilaktyką chorób

Usługi medyczne POZ są wykonywane w godzinach podstawowej działalności POZ, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjent, który zamieszkuje Stare Miasto i sąsiednie ulice ma także zapewnione wizyty domowe.