Rejestracja
22 831-07-21

Rehabilitacja
+48 501 063 882
Stomatologia
22 831-88-94

Cennik

SPECJALIZACJA

CZAS (w minutach)

CENA

KINEZYTERAPIA

ćwiczenia indywidualne

30

100 zł

masaż odcinkowy kręgosłupa

20

60 zł

masaż całego kręgosłupa

30

100 zł

instruktaż ćwiczeń indywidualnych

30

60 zł

ćwiczenia w odciążeniu UGUL

20

20 zł

wyciągi

20

20 zł

FIZYKOTERAPIA

galwanizacja

15

15 zł

jonoforeza z lekiem pacjenta

20

15 zł

tonoliza

15 zł

prądy diadynamiczne

20

15 zł

prądy interferencyjne

20

15 zł

prądy TENS

20

15 zł

ultrafonoforeza z lekiem pacjenta

10

15 zł

ultradźwięki

10

15 zł

impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

25

10 zł

naświetlanie promieniami IR (filtr czerwony lub niebieski)

25

10 zł

laseroterapia punktowa

5

10 zł

krioterapia miejscowa

3-5

15 zł

SPECJALISTYKA

konsultacje lekarzy specjalistów

150 zł

POZ

konsultacje lekarskie (prywatne)

20

150 zł

wizyta receptowa

70 zł

iniekcje podskórne

30 zł

iniekcje domięśniowe

30 zł

iniekcje dożylne na zlecenie lekarza

50 zł

EKG z opisem lekarza

100 zł

opatrunek

30 zł

pomiar poziomu glukozy glukometrem

5 zł

pomiar ciśnienia tętniczego krwi

5 zł

usunięcie kleszcza

20 zł

Cennik badań laboratoryjnych jest dostępny w rejestracji.
Cennik usług stomatologicznych jest dostępny w gabinecie stomatologicznym.