Rejestracja
22 831-07-21

Rehabilitacja
+48 501 063 882
Stomatologia
22 831-88-94

Szczepienia ochronne

GRYPA

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wiele typów wirusów. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych. Zalecane jest wykonywanie szczepień p/grypie zwłaszcza u osób z grupy wysokiego ryzyka.
Należą do nich:
– osoby powyżej 65 roku życia
– dorośli i dzieci z chorobami przewlekłymi, szczególnie układu oddechowego,
krążenia, chorobami nerek
– osoby z uszkodzonym lub osłabionym układem odpornościowym
– osoby z AIDS i w trakcie leczenia
– pacjenci z nowotworami
– chorzy na cukrzycę
– chorzy na astmę

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A),
tzw. “żółtaczka pokarmowa”


Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A są szczególnie zalecane:
– osobom z przewlekłymi chorobami wątroby
– dzieciom i młodzieży w wieku szkoły podstawowej,
– osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokim ryzyku zachorowania na wzw A,
– pracownikom służby zdrowia,
– pracownikom służb miejskich,
– pracującym przy dystrybucji żywności i przygotowującym posiłki,
– mieszkańcom terenów przed spodziewanym wybuchem epidemii wzw A oraz terenów
gdzie epidemia znajduje się w początkowej fazie rozwoju.


Wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B),
tzw. “żółtaczka wszczepienna”


Szczepienie przeciwko wzw B jest szczególnie zalecane:
– osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na
zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt
seksualny
– przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nieszczepionym w ramach
szczepień obowiązkowych
– chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych
– dzieciom i młodzieży, nie objętym dotąd szczepieniami obowiązkowymi
– osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym

Sposobem na jednoczesne zabezpieczenie się przed WZW typu A i B jest szczepionka skojarzona. Przyjęcie szczepionki skojarzonej jest znacznie wygodniejsze niż szczepionek jednoskładnikowych.
Zalecana jest:
– dzieciom i młodzieży nie szczepionej przeciw WZW typu B,
– osobom podróżującym lub pracującym czasowo na terenach o zwiększonej
zapadalności na WZW typu A i B,
– pacjentom z przewlekłymi chorobami wątroby,
– pracownikom służby zdrowia,
– pracownikom służb miejskich,
– homoseksualistom,
– narkomanom.